โรงเรียนของเรา


โรงเรียนวัดเนื้อร้อน  44 ม.2 ต.หนองพังค่า อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
ติดต่อโรงเรียน โทร.
056-515364ติดต่อครูใหญ่ โทร. 089-4366662 หรือ tanawinbt@yahoo.com
สีประจำโรงเรียน                   น้ำเงิน-ขาว
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
            พิกุล  
คำขวัญของโรงเรียน
              ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน 

พุทธปรัชญา
                           โยคา เว ชายะเต ภูริ  (ปัญญาย่อมเกิดเพราะการฝึกฝน)

โรงเรียนเรา ครูไม่ครบชั้น แต่เราดูแลเด็กครบทุกคน
ห้องสมุดเราเล็กๆ แต่เด็กๆรักการอ่าน
สนามกีฬาของเราไม่ทันสมัย แต่เด็กๆรักการออกกำลังกาย

นักเรียนของเรามีจำนวนน้อย
แต่เด็กทุกคนได้รับโอกาสที่ดีในการพัฒนา 
โรงเรียนของเราเล็ก แต่เด็กๆรักการมาเรียน
ขอบคุณความยากลำบากที่ทำให้เราอดทน
ขอบคุณความขาดแคลนที่ทำให้เราดิ้นรนต่อสู้
ขอบคุณอุปสรรคที่ทำให้เราฝึกใช้ปัญญา
และขอบคุณทุกท่านที่เมตตาให้กำลังใจ