วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สพป กระบี่มาดูงาน โรงเรียนขนาดเล็ก

คณะศึกษาดูงาน รร ขนาดเล็ก จาก สพป กระบี่ 13 กรกฎาคม 2554 

1 ความคิดเห็น:

  1. ประโยชน์ของการดูงานโรงเรียนขนาดเล็กด้วยกันก็คือ ทำให้เรามีกำลังใจที่จะพัฒนาตามสภาพจริง ไม่ต้องเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีปัจจัยความพร้อมมากกว่า ถ้าจะให้ดีผมอยากได้เครือข่าย ความร่วมมือที่จะพัฒนาไปด้วยกัน แบ่งปัน ช่วยเหลือกันครับ

    ตอบลบ